Priser

Alle priser er inklusive mva

 • Bytte av AC-trykkvakt (inkl. deler og jobb) fra 1500,-
  (Som regel ikke behov for tømming/fylling av gass)
 • Bytte av AC-kompressor (inkl. deler og jobb) fra 7500,-
  (+ AC service fra 1250,-/1750,-) *
 • Bytte av AC-kondenser (inkl. deler og jobb) fra 6500,-
  (+ AC-service fra 1250,-/1750,-)*
 • Blokkere av bakre AC-anlegg på eldre biler med dårlige rør og koblinger fra 2000,-
  (+ AC service fra 1250,-/1750,-)*
 • Flushing av AC-anlegg – Ta kontakt for avtale
 • Utvidet feilsøking/lekkasjesøk 1000,- pr. time (minimum 500,-)