Priser klimaanlegg

Alle priser er alltid inklusive mva

Finn ditt bilmerke og du vil finne relevante priser på de vanligste tjenestene og reparasjonene av klimaanlegget på din bilmodell.

Der finner du også aktuell kampanjer og annet som er relevant for din bil.

NY AVDELING I SKIEN-PORSGRUNN
Vår verksmester har flyttet til Skien og derfor åpner vi nå en «satelittavdeling» hvor vi tar imot biler etter avtale 1-2 dager i uken foreløpig.

Velg ditt bilmerke og modell

Kjølegass («Freon»*) til bil koster 1,50/gram

Fylletabellen for kjølegass viser hvor mye «freon» din bil trenger om anlegget er helt tomt(vi tar vare på gassen du har og trekker fra det du kom med, når vi regner kostnad for kjøleggassen).


* «Freon» (R12) sluttet man å bruke i bilinindustrien fra 1993. Mange sier og skriver fortsatt «Freon», men den ble erstattet av andre kjølegasser som ikke skader ozonlaget. Mer om historien til kjølegasser