Priser klimaanlegg

Alle priser er alltid inklusive mva

99% alle reparasjoner utfører vi etter faste listepriser, som jevnt over ligger under alle våre konkurrenter.

Hvis noe må utføres på timer, koster det 1600,-/time + mva (2000,- pr. time for privatpersoner), men er noe vi forsøker å unngå.

Finn ditt bilmerke og du vil finne relevante priser på de vanligste tjenestene og reparasjonene av klimaanlegget på din bilmodell.

Der finner du også aktuell kampanjer og annet som er relevant for din bil.

Velg ditt bilmerke og modell

Kjølegass («Freon»*) til bil koster 2,50/gr for biler med R134 kjølegass og 2,00/gr for biler med 1234yf kjølegass

Fylletabellen for kjølegass viser hvor mye «freon» din bil trenger om anlegget er helt tomt(vi tar vare på gassen du har og trekker fra det du kom med, når vi regner kostnad for kjøleggassen).

Mahle sin fyllekatalog

* «Freon» (R12) sluttet man å bruke i bilinindustrien fra 1993. Mange sier og skriver fortsatt «Freon», men den ble erstattet av andre kjølegasser som ikke skader ozonlaget. Mer om historien til kjølegasser